Autor: energy

Pompy ciepła

Doskonalenie obiegów pod względem termodynamicznym

Doskonalenie obiegów pod względem termodynamicznym napotyka na bariery, którymi są przede wszystkim koszty inwestycyjne. Gdy czynnik roboczy wymienia ciepło z odpowiednimi źródłami w przeponowych, przeciwprądowych wymiennikach ciepła, to wówczas wskutek zmienności temperatury źródła ciepła temperatura czynnika roboczego w obiegu idealnym, …

Ogrzewanie

Ogrzewanie w zabudowie wiejskiej

W zabudowie wiejskiej ok. 70% kubatury ogrzewanej jest piecami węglowymi. Struktura indywidualnych źródeł ciepła na potrzeby ogrzewania, zainstalowanych w miejskiej zabudowie rozproszonej i budownictwie wiejskim, wynosi:
•    kotły centralnego ogrzewania – 1,5 mln,
•    piece ceramiczne (kaflowe) – 7,5 mln,…