Kategoria: Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne

Rozdzielnice szkieletowe ZMR

Rozdzielnice szkieletowe ZMR – Urządzenia rozdzielcze systemu ZMR mogą być stosowane w różnych punktacji układu elektroenergetycznego — w miejscach wytwarzania, rozdziału i odbioru energii elektrycznej, pełniąc funkcję rozdzielnic i sterownic. Istotą systemu jest modulowość, elastyczność w kształtowaniu schematu i wysoki …

Instalacje elektryczne

Rozdzielnice szkieletowe ZUR

W tych rozdzielnicach łączniki i inne przyrządy montuje się na ramie ze zwykłych kształtowników stalowych lub kształtowników wykonanych z perforowanej blachy stalowej. Napędy łączników, przyciski sterownicze, przyrządy pomiarowe, lampki sygnalizacyjne i schematy z listewek umieszcza się na •blasze stalowej stanowiącej …

Instalacje elektryczne

Rozdzielnice tablicowe

Rozdzielnicą nazywamy urządzenie przeznaczone do rozdziału energii elektrycznej.

W zależności od sposobu wykonania części wsporczych (mocujących poszczególne, części) i osłon części będących pod napięciem, rozdzielnice na napięcie do 500 V można podzielić na: tablicowe, szkieletowe, bezszkieletowe, skrzynkowe, kostkowe.

ROZDZIELNICE TABLICOWE…

Instalacje elektryczne

Bezpieczniki przemysłowe

Bezpieczniki przemysłowe, zwane również bezpiecznikami stacyjnymi lub wielkiej mocy, o dużej zdolności wyłączalnej są przeznaczone głównie do zabezpieczania maszyn elektrycznych, urządzeń i linii przed skutkami zwarć i przeciążeń w obwodach, w których występują duże prądy robocze i zwarciowe.

Zespół bezpiecznikowy …