Porady

Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej – pytania i odpowiedzi

KTO MOŻE ZMIENIĆ SPRZEDAWCĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ?

Sprzedawcę energii elektrycznej może zmienić każdy odbiorca, czyli każdy, kto otrzymuje lub pobiera energię elektryczną na postawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym.

 

CZY MUSZĘ ZMIENIĆ SPRZEDAWCĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ?

Nie, zmiana sprzedawcy jest dobrowolna.

 

CZY W PRZYPADKU, GDY ZMIENIĘ ZDANIE MOGĘ WRÓCIĆ DO SPRZEDAWCY Z ZATWIERDZONĄ TARYFĄ?

Tak, sprzedawca z zatwierdzoną taryfą pełni rolę sprzedawcy z urzędu i ma obowiązek zawrzeć umowę z odbiorcą w gospodarstwie domowym, oferując energię po zatwierdzonej cenie.

 

ILE ZAPŁACĘ ZA ZMIANĘ SPRZEDAWCY?

Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna.

 

JAK CZĘSTO MOGĘ ZMIENIĆ SPRZEDAWCĘ?

Nie ma ograniczeń w liczbie dokonywanych zmian sprzedawcy energii elektrycznej, częstość zmian ograniczona jest wyłącznie czasem trwania procedury zmiany sprzedawcy.

 

CZY KOLEJNA ZMIANA SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ JEST PŁATNA?

Zmiana sprzedawcy jest zawsze bezpłatna.

 

SKĄD MAM WIEDZIEĆ, KTÓRA OFERTA JEST DLA MNIE NAJKORZYSTNIEJSZA?

Należy dokładnie przeanalizować ofertę dotychczasowego sprzedawcy i oferty innych sprzedawców, biorąc pod uwagę nie tylko proponowaną cenę, ale także inne warunki, takie jak na przykład opcje płatności (w tym termin płatności i sposób dokonywania płatności), okres obowiązywania umowy i warunki wypowiedzenia.

 

GDZIE ZNAJDĘ LISTĘ SPRZEDAWCÓW DZIAŁAJĄCYCH NA MOIM TERENIE?

Lista sprzedawców dostępna jest na stronie internetowej Twojego operatora systemu dystrybucyjnego (OSD).

 

CZY MOGĘ WRÓCIĆ DO POPRZEDNIEGO SPRZEDAWCY?

Nie ma formalnych przeszkód dla powrotu do starego sprzedawcy. Jeśli będzie on zainteresowany podpisaniem z Tobą umowy, a Ty uznasz, że jego oferta jest dla Ciebie korzystna, możecie podpisać umowę sprzedaży.
Zawsze także masz możliwość powrotu do swojego pierwszego sprzedawcy prądu, tak zwanego sprzedawcy z urzędu. Jest on zobowiązany do podpisania z Tobą umowy kompleksowej (zawierającej postanowienia umowy o świadczenie usług dystrybucji i umowy sprzedaży energii elektrycznej), jeśli tylko wyrazisz taką chęć.

 

OD KIEDY ZACZYNA OBOWIĄZYWAĆ UMOWA Z NOWYM SPRZEDAWCĄ?

Nowa umowa powinna zacząć obowiązywać w dniu wygaśnięcia umowy z dotychczasowym sprzedawcą, dzięki czemu zagwarantowana jest ciągłość sprzedaży.

 

KIEDY BĘDĘ MIAŁ UMOWĘ KOMPLEKSOWĄ I JEDNĄ FAKTURĘ, A KIEDY ODDZIELNE UMOWY: SPRZEDAŻY ORAZ DYSTRYBUCYJNĄ I ODDZIELNE FAKTURY?

Zarówno jeśli sam dokonujesz zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, jak i w przypadku, w którym korzystasz z pomocy nowego sprzedawcy masz dwie możliwości.

  • możesz zawrzeć umowę kompleksową, zawierającą w sobie elementy umowy dystrybucyjnej i sprzedaży, w związku z tym dostajesz jedną fakturę, a w przypadku kolejnej zmiany sprzedawcy będziesz musiał 1) zawrzeć nową umowę kompleksową 2) zawrzeć oddzielne umowy – z nowym sprzedawcą i z operatorem systemu dystrybucyjnego.
  • możesz wybrać inną możliwość, polegającą na zawarciu oddzielnych umów z OSD i z nowym sprzedawcą, w takim przypadku będziesz otrzymywał od nich oddzielne faktury, zaś kolejna zmiana sprzedawcy będzie się wiązała z rozwiązaniem umowy sprzedaży.

Zawarcie umowy kompleksowej z wybranym sprzedawcą możliwe jest tylko wówczas, gdy sprzedawca ten porozumiał się w tej sprawie z operatorem, do którego sieci przyłączony jest odbiorca. Zapytaj sprzedawcę, czy może zawrzeć z Tobą umowę kompleksową.

 

CZY PROCEDURA JEST TAKA SAMA W CAŁEJ POLSCE?

Przedstawiona na stronie URE procedura zmiany sprzedawcy obowiązuje w całej Polsce.
Pewne odmienności, w sprawach szczegółowych, występują u operatorów systemów dystrybucyjnych, którzy wykorzystują specjalistyczne oprogramowanie (Vattenfall Distribution Poland S.A., RWE Stoen Operator Sp. z o.o. oraz POLENERGIA Dystrybucja Sp. z o.o.). Oprogramowanie umożliwia prostą i sprawną obsługę klientów, jednakże wymaga zastosowania nieco odmiennych rozwiązań. Operatorzy ci opracowali procedurę umożliwiającą zmianę sprzedawcy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zgłoszenie, przy zachowaniu okna czasowego umożliwiającego zgłoszenie zmiany od pierwszego do piątego lub w jednym przypadku do dziesiątego dnia roboczego.

 

CZY PO ZMIANIE SPRZEDAWCY BĘDĘ MUSIAŁ PŁACIĆ DWIE FAKTURY?

Nie, jeśli zawrzesz umowę kompleksową.
Tak, jeśli zawrzesz dwie odrębne umowy – na sprzedaż energii i na usługę dystrybucji.
Nigdy jednak nie płać dwa razy za to samo – jeśli dostaniesz rachunek za energię od dwóch sprzedawców, a nie jest to rozliczenie końcowe w przypadku zmiany sprzedawcy, wyjaśnij sprawę z wystawami rachunku, a w razie dalszych wątpliwości skonsultuj się z URE.

 

CZY MOGĘ TAKŻE ZMIENIĆ SPRZEDAWCĘ GAZU?

Odbiorcy gazu również mają prawo do wyboru i zmiany sprzedawcy. W praktyce jednak struktura rynku wygląda w ten sposób, że 98% polskiego rynku gazu należy do Grupy Kapitałowej PGNiG, a pozostałe 2% zajmują podmioty odkupujące gaz od PGNiG i dokonujące jego sprzedaży poprzez własne, lokalne sieci.