Artykuły

Perspektywy fotowoltaiki w Polsce

Obecnie w Europie najwięcej inwestycji związanych z OZE dotyczy systemów fotowoltaicznych, bo aż 66 % oraz energetyki wiatrowej 30%. Przy czym obecne wykorzystanie energii słonecznej stanowi ułamek procenta wartości potencjału promieniowania słonecznego.

Z  raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej wynika, że w Polsce zainstalowane jest jedynie 2 MW mocy w instalacjach fotowoltaicznych, co stwarza duże możliwości dla tej branży. W innych krajach Unii Europejskiej zainstalowane moce są rzędu GW.

Ustawa o odnawialnych źródłach energii jest wielką szansą dla tego sektora w Polsce, jednego z największych rynków dla tej branży w Europie. Nowe zapisy mają wspierać powstawanie rozproszonych generacji energii elektrycznej w domach, gospodarstwach rolnych, małych i średnich firmach.

Docelowo na dachach w Polsce mają powstać elektrownie fotowoltaiczne na wzór niemieckich. Tam dachy są wynajmowane inwestorom pod zamontowanie takiej instalacji. Małe systemy zajmują około 18 % rynku. Ułatwienie procedur pozwala na ominięcie procesu licencjonowania, pozwolenia na budowę wymagane są jedynie w szczególnych przypadkach, a przyłączenie do sieci jest procesem nieskomplikowanym i przebiega bardzo szybko. Większą część rynku fotowoltaiki w Niemczech, bo około 65%, stanowią duże i średnie  systemy instalowane na budynkach przemysłowych i komercyjnych. Systemy naziemne spotykają się z problematycznym przyłączeniem do sieci, a system fotowoltaiczny musi być uwzględniony w planach zagospodarowania terenu. Wszystkie te wymagania, powodują, że tego typu instalacje stanowią 17 % rynku.

Mechanizmy wsparcia fotowoltaiki, wprowadzone przez 21 krajów Unii Europejskiej, to między innymi zielone certyfikaty, które ustalają ilość energii pochodzącej z danego źródła oraz taryfy stałe FIT określające cenę energii na rynku. Taryfy te powinny zagwarantować rentowność i opłacalność inwestycji.

Jak podaje Urząd Regulacji Energetyki, obecnie istnieje 6 instalacji fotowoltaicznych przyłączonych do sieci o łącznej mocy zainstalowanej mniejszej od 2 MW. – Analizując zapowiedziane regulacje prawne, oraz przy obecnym stanie sieci przesyłowej, w Polsce największy potencjał ma mała generacja rozproszona – zaznacza Marcin Dolata, prezes firmy EasySolar sp. z o.o., która jest polskim producentem paneli fotowoltaicznych. Jego zdaniem największą szansę na rozwój mają wysokoefektywne systemy dla domów jednorodzinnych oraz zakładów przemysłowych. – Takie rozwiązania mogą przynieść zwiększoną pewność zasilania. Klient, posiadając małą elektrownię fotowoltaiczną, wyprodukowaną energię będzie mógł spożytkować na potrzeby własne, a nadwyżki sprzedać do sieci, co przyniesie większy zwrot z inwestycji. Będzie to jednak wymagało dostarczenia nowoczesnych systemów kontrolno – pomiarowych, co dodatkowo przyczyni się do polepszenia infrastruktury sieci dystrybucyjnej – podkreśla M.Dolata.

Najważniejszym kryterium zainstalowania modułów fotowoltaicznych jest oszacowanie promieniowania i zacienienia oraz warunków nasłonecznienia w danym, wybranym regionie. Następnie należy sprawdzić zgodność inwestycji z planem zagospodarowania terenu oraz otrzymać decyzję w sprawie warunków zabudowy. Warto też złożyć wniosek o uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej do Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

Zgodnie z informacją na temat uruchomienia dopłat do kredytów hipotecznych, związanych z budową domów spełniających parametry energooszczędności, inwestycja w instalacje fotowoltaiczne warta jest rozważenia.  Pula udzielonych dopłat do kredytów ma wynieść około 3 mld zł. Z drugiej strony ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii zakłada, że wartość współczynnika dla certyfikatów przyznanych systemom o mocy powyżej 100 kW, uruchomionym  w 2013 roku, ma wynieść 2,83Dla instalacji do 100 kW, wyznaczone zostały ceny jednostkowe sprzedaży energii elektrycznej, które na lata 2013 i 2014 mają wynieść 1,10 zł za 1 kWh.

Słoneczna energia elektryczna uważana jest za jedno z najbardziej przyjaznych środowisku i nieinwazyjnych źródeł energii, przy czym zauważalne jest zwiększone zainteresowanie tą branżą organów ustawodawczych. Przy dalszym procesie usuwania barier administracyjnych i postępującej regulacji rynku fotowoltaiki, istnieje szansa na zwiększanie udziału energii pozyskiwanej z tego źródła w Polsce.