Pompy ciepła

Jak wybrać najlepsze urządzenie? cz.1

Jak wybrać najlepsze urządzenie?

Nie ma niestety na to pytanie prostej odpowiedzi. Jest wiele pomp ciepła produkowanych przez różne fabryki. Gdyby istniało jakieś rozwiązanie bijące na głowę wszystkie inne, to tylko ono jedno zostałoby na rynku. Dlatego, podobnie jak w innych dziedzinach techniki, oceniać należy te parametry, które dla konkretnego użytkownika są najbardziej istotne. Warto pozbierać wszystkie posiadane informacje i zastanowić się, jakie kryteria przyjąć aby wybrać najbardziej odpowiednią pompę ciepła. Należy w tym celu sporządzić listę istotnych cech urządzenia i kolejno sprawdzić wszystkie parametry, porównując które urządzenie najlepiej spełni założone wymagania. Uszeregujemy je według znaczenia, zaczynając od rzeczy najważniejszych, zakładając jednocześnie, że został dokonany już wybór źródła ciepła.

Moc grzewcza

Porównując różne pompy ciepła należy zwrócić uwagę na to, aby porównywać moc wyjściową w tych samych warunkach, to znaczy przy identycznej temperaturze źródła ciepła i takiej samej temperaturze obiegu grzewczego. Jest to ważne, albowiem nie wszyscy producenci stosują te same kryteria podając moc wyjściową pompy. Uwaga ta dotyczy szczególnie pomp typu powietrze–woda.

Efektywność energetyczna

Ten parametr pozwala się zorientować ile będzie potrzeba mocy elektrycznej do uzyskania danej mocy wyjściowej. Moc grzewcza podzielona przez liczbę określającą efektywność daje w wyniku wartość potrzebnej mocy elektrycznej. Trzeba koniecznie zwrócić uwagę na fakt, że większość dostawców podaje efektywność samej pompy ciepła bez uwzględnienia mocy elektrycznej potrzebnej do napędu pomp obiegowych. Czasami moc ta może być porównywalna z mocą samej pompy ciepła. Wtedy rzeczywista efektywność będzie o połowę niższa, a koszt eksploatacji dwa razy wyższy.