Pompy ciepła

Wytwarzanie „próżni” cz.2

Aby otrzymać taką tanią pompę próżniową, należy wyciąć z lodówki agregat i na wystające króćce wlutować gwintowane końcówki, do których będzie można podłączać wąż ssący oraz zawór eliminujący dostawanie się powietrza do wnętrza pompy. Nie należy oczywiście traktować tego wycięcia w sposób dosłowny. Nie można bowiem dopuścić do tego, aby w czasie demontażu sprężarki czynnik, którym napełniony jest układ chłodniczy lodówki nie uleciał do atmosfery. Prawidłowym rozwiązaniem tego problemu jest zlecenie odpowiedniej firmie wymontowania sprężarki. Firma taka będzie w stanie odessać czynnik i oddać go do utylizacji

Taki prosty i tani przyrząd jak już powiedziano spełni swoje zadanie, jeśli tylko wykażemy się cierpliwością. Wytwarzanie próżni w pompie ciepła za pomocą sprężarki od lodówki będzie trwać minimum 4 godziny.

Jeśli układ chłodniczy był otwierany, czy też został zmontowany od początku, zawsze trzeba wytworzyć w nim próżnię. Ma to ogromne znaczenie dla niezawodności urządzenia. Można by sądzić, że celem wytwarzania próżni jest opróżnienie instalacji z resztek powietrza atmosferycznego czy innych gazów. W pewnej części tak, ale całkowitej, czyli idealnej próżni osiągnąć nie sposób, Głównym zadaniem wytwarzania próżni jest osuszanie wnętrza układu chłodniczego i „wysysanie” wilgoci z oleju, który znajduje się głównie w sprężarce.

Do osuszania układu z wilgoci wykorzystane jest zjawisko, że woda tak jak każda inna ciecz wrze, czyli paruje w temperaturze tym niższej, im niższe jest ciśnienie. W celu usunięcia wody z układu należy sprawić, aby było w nim ciśnienie na tyle niższe od atmosferycznego by doprowadzić do wrzenia wody, Wartość tego ciśnienia zależy od temperatury zewnętrznej, przy której będzie wykonywane wytwarzanie próżni, według zasady im niższa temperatura zewnętrzna tym niższe ciśnienie, do którego należy zdążać w procesie wytwarzania próżni. Dokładniej zależność ta została przedstawiona w poniższej tabeli. Posłużyć może ona także do oceny przydatności konkretnej pompy próżniowej. Jeśli na przykład pompa próżniowa „nie zejdzie” poniżej 0,020 bar (20 mbar), to można korzystać z niej tylko wtedy, gdy wokół pompy ciepła panuje temperatura wyższa niż +18°C. Przy temperaturach niższych, taka pompa próżniowa wilgoci nie zlikwiduje.

Tablica. Zależność temperatury parowania wody od ciśnienia

°C

bar
0 0,006
2 0,007
4 0,008
6 0,009
8 0,011
10

0,012

12 0,014
14 0,016
16 0,018
18 0,021
20 0,023
22 0,026
24 0,030

Żeby usunąć całkowicie wilgoć potrzebne jest nie tylko odpowiednio niskie ciśnienie, ale także dostatecznie długi czas, aby cała wilgoć była w stanie odparować, a w szczególności ta, która została uprzednio wchłonięta przez olej. Niezależnie od wydajności pompy próżniowej i wielkości układu chłodniczego, wytwarzanie próżni w czasie krótszym niż 30 minut nie ma większego sensu.