Pompy ciepła

Urządzenia automatycznej regulacji cz.3

Jest na to lepszy sposób, a mianowicie priorytetowe włączanie poszczególnych odbiorników. Można wtedy pogodzić wszystkie potrzeby energetyczne bez konieczności instalowania zbyt dużych mocy grzewczych. Ogrzewanie pomieszczeń zajmuje pompie ciepła najwięcej czasu, krótkie okresy wyłączenia ogrzewania nie zmieniają w sposób zauważalny temperatury w pomieszczeniach. Dzieje się tak za sprawą dużej bezwładności ogrzewania. Nie stoi zatem nic na przeszkodzie, aby na żądanie podgrzania wody w zasobniku, czy w basenie, przerwać na kilkadziesiąt minut ogrzewanie pomieszczeń i zająć się obsługą innych odbiorników ciepła.

Najczęściej regulator jest umieszczany w obudowie pompy ciepła. Pompy ciepła typu powietrze-woda montowane na zewnątrz budynku mają siłą rzeczy regulator umieszczony w oddzielnej obudowie i połączony kablem.

Umieszczenie regulatora jak najbliżej pompy ciepła ma jednak dla użytkownika pewną wadę. Otóż gdy trzeba zmienić jakieś ustawienie, zawsze trzeba biegać do pomieszczenia, w którym pracuje pompa ciepła.

Wprawdzie raz ustawione podstawowe parametry pracy instalacji prawie nie muszą być korygowane, to jednak może zajść potrzeba dodania lub zmniejszenia aktualnej temperatury w pomieszczeniu. Dlatego wiele firm proponuje dodatkowy estetyczny regulator podrzędny, który może być zainstalowany w dowolnym pomieszczeniu. Daje on możliwość regulacji typu cieplej/zimniej bez potrzeby zaglądania do pompy ciepła i przekopywania się przez skomplikowaną strukturę menu regulatora głównego.

 Regulator z prezentacją graficzną
Duży wyświetlacz graficzny pokazujący piktogramy ułatwiające szybką ocenę aktualnego stanu. Widoczne pokrętła pozwalają na łatwe ustawianie temperatury na noc i na dzień oraz wybór rodzaju pracy. Bardziej skomplikowane regulacje, zastrzeżone dla instalatora, są możliwe po otwarciu widocznej pokrywy