Pompy ciepła

Uruchomienie instalacji cz.2

Koniecznie trzeba wspomnieć o sprawie traktowania świeżego jastrychu ogrzewania podłogowego. W nowym budynku oddawanym do eksploatacji jesienią, niejednokrotnie występuje sytuacja, że ogrzewanie musimy włączyć, a podłogi są świeżo wylane. W takim przypadku trzeba postępować bardzo ostrożnie. Nie można bezkarnie uruchamiać ogrzewania, a jeśli, to temperaturę zasilania należy ustawić na około 25°C i podnosić ją bardzo powoli, ale nie wcześniej niż po 3 tygodniach wygrzewania.

Zawsze jako pierwsza włączana jest pompa obiegowa centralnego ogrzewania. Teraz w zależności od wyniku pomiaru temperatur, pompa ciepła przygotuje się do startu albo też będzie czekać. W czasie oczekiwania cały czas pracuje pompa obiegowa centralnego ogrzewania. Bardzo łatwo jest to sprawdzić. Wystarczy na chwilę lekko przymknąć zawór odcinający zainstalowany na rurociągu pompy obiegowej i wtedy da się posłyszeć wyraźny wzrost szmerów przepływu, co jest nieomylnym sygnałem, że pompa obiegowa pracuje. W ten sam sposób można sprawdzić wszystkie obwody, w których są pompy obiegowe.

Gdy wszystko jest w porządku to praktycznie po minucie od włączenia pompy obiegu grzewczego rusza pompa obiegowa źródła ciepła a po następnej minucie włączony zostaje kompresor czyli sprężarka i rozpoczyna się proces grzania. Jednak pompa ciepła musi podjąć decyzje co powinno być ogrzewane w pierwszej kolejności. W większości instalacji pompa ciepła zasila także zasobnik ciepłej wody użytkowej. Absolutna większość regulatorów pomp ciepła ma zaprogramowany priorytet podgrzewania wody użytkowej. Dlatego przy pierwszym uruchomieniu najpierw odbywa się „nabijanie” zasobnika ciepłej wody. Będzie to trwać tak długo, aż temperatura wody w zasobniku osiągnie zakładaną wartość. Czasem może to trwać nawet kilka godzin. Jeśli nie chcemy zbyt długo czekać na to kiedy system zakończy ogrzewanie wody w zasobniku, wystarczy zmniejszyć ustawienie temperatury na termostacie zasobnika ciepłej wody użytkowej.

W tym czasie, dotykając poszczególnych rur można obserwować jak rośnie temperatura zasilania i jak spada temperatura w obwodzie źródła ciepła. Po zakończeniu podgrzewania wody pompa ciepła, nie przerywając swojej pracy zmienia kierunek przesyłu energii. Pompa obiegowa zasobnika ciepłej wody zostaje wyłączona i włącza się pompa obiegowa centralnego ogrzewania.