Pompy ciepła

Uruchomienie instalacji cz.1

Pompa ciepła w akcji
Zdjęcie wykonano przed założeniem izolacji na rurociągi. Po lewej stronie widać wyraźnie rury pokryte warstwą lodu. Lód ton powstaje z pary wodnej zawartej w powietrzu w kotłowni.

Uruchomienie instalacji

Jeśli projekt instalacji jest bezbłędny, to najważniejszą sprawą staje się wykonanie, które zadecyduje w znacznym stopniu o niezawodności i efektach ekonomicznych działania instalacji. Obwody hydrauliczne powinny zostać odpowietrzone, a wszelkie zawory odcinające trzeba otworzyć. Uwaga wydawałoby się banalna, ale nawet fachowcy z doświadczeniem szukają czasem długo uszkodzenia, a tymczasem jest zamknięty jeden z zaworów.

Pierwsze uruchomienie jest najczęściej związane z oddaniem budynku do eksploatacji. Budynek jeszcze nie jest wysuszony (stan ten potrwa przynajmniej jeden sezon), a ogrzewanie podłogowe jeszcze nie nadaje się do przenoszenia pełnej mocy. Zakładamy, że wylewka betonowa (czyli jastrych) ma już przynajmniej pełen miesiąc życia, bo tylko wtedy (nigdy wcześniej) można włączyć ogrzewanie.

Nawet dla doświadczonego instalatora pierwsze uruchomienie ogrzewania z pompą ciepła jest zawsze pasjonujące, gdyż każda instalacja jest inna, a do tego nie sposób uniknąć różnych niespodzianek. W odróżnieniu od instalacji tradycyjnych proces uruchomienia postępuje powoli. Po pierwszych minutach od włączenia nie widać pozornie żadnych efektów. Wszystkie rury są jednakowo ciepłe lub jak kto woli jednakowo zimne, ale we wnętrzu instalacji zachodzą interesujące procesy na długo przed tym, zanim poczujemy płynące do ogrzewania ciepło.

Dalszy opis zjawisk odnosi się do pompy ciepła wyposażonej w fabryczny kontroler. Jeśli mamy do czynienia z prostym albo wręcz prymitywnym układem sterowania, to opisane poniżej funkcje i zadania spadają na osobę włączającą pompę ciepła do eksploatacji.

Po włączeniu zasilania układ sterujący pompy ciepła (kontroler) zaczyna diagnozować instalację. Na pierwszy ogień idzie sprawdzanie obecności czujników temperatury. System wykrywa podłączone czujniki i sprawdza, czy w ich układzie nie ma przerwy lub zwarcia. Następnie odczytywane są aktualne temperatury. Z wielkości tych temperatur kontroler pompy ciepła wnioskuje o potrzebie rozpoczęcia transportu ciepła. Taka potrzeba występuje wtedy, gdy temperatura wody w zasobniku c.w.u. lub temperatura w obiegu c.o. jest niższa od wymaganej. Żeby jednak móc odczytać temperaturę w układzie centralnego ogrzewania, musi być zapewniony jego obieg. Dlatego natychmiast po włączeniu zasilania rusza pompa obiegu grzewczego.