Instalacje elektryczne

Osprzęt instalacyjny cz.1

Służy do mocowania, łączenia i ochrony przewodów. Do grupy tej zalicza się rury instalacyjne, rury termokurczliwe, listwy i kanały elektroinstalacyjne, tulejki, półfajki, fajki, kątniki, trójniki, puszki i gniazda odgałęźne, izolatory, gaiki, zaciski izolacyjne, mufy kablowe, bloki betonowe do kabli, kołki, uchwyty, klamerki, końcówki, złączki, zaciski prądowe, podkładki, rozporki kablowe oraz inny sprzęt do mocowania i łączenia przewodów. Wybór typu osprzętu zależy od sposobu układania przewodów lub kabli.

Z wymienionego osprzętu, szerszego omówienia wymagają rury instalacyjne oraz listwy i kanały elektroinstalacyjne. W instalacjach elektrycznych stosuje się obecnie następujące rodzaje rur:

—    rury stalowe gwintowane,

—    rury sztywne z twardego polichlorku winylu,

—    rury giętkie z twardego polichlorku winylu,

—    rury termokurczliwe,

—    rury elektroinstalacyjne z tworzyw sztucznych typu RB.

Rury stalowe gwintowane są stosowane do układania w nich przewodów instalacji elektrycznej w izolacji gumowej lub polwinitowej (bez dodatkowego uzbrojenia chroniącego przewód przed uszkodzeniami mechanicznymi). Rury stalowe stosuje się w pomieszczeniach, w których rury z twardego polichlorku winylu mogłyby ulec uszkodzeniu. Oznacza się te rury symbolem RS-P11 lub RS-P29 itd. Liczba oznacza średnicę gwintu wewnętrznego w milimetrach.

Rury sztywne z twardego polichlorku winylu stosuje się do ochrony przewodów izolowanych, instalowanych na tynku w pomieszczeniach suchych, wilgotnych i bardzo wilgotnych oraz w większości pomieszczeń o atmosferze agresywnej, na którą jest odporny polichlorek winylu. Rury te nie są gwintowane, a połączenie następuje przez wsunięcie ich do złączki kompensacyjnej lub dwukielichowej. Oznaczenie rur jest następujące: RVS 18, RVS 21 itd. Liczba oznacza średnicę znamionową rury w milimetrach i jest zaokrągleniem do liczby całkowitej średnicy zewnętrznej rury.

Rury giętkie z twardego polichlorku winylu stosowane są do ochrony przewodów izolowanych pod tynkiem (w miejsca dotychczas stosowanych rur izolacyjnych płaszczowych), do wykonywania instalacji zatapianych w betonie, bądź w procesie wznoszenia budynków metodą monolityczną, bądź też do układania w formach zalewanych betonem w „fabrykach domów”. Oznaczenia tych rur to RVKL 15, RVKL 18 itd., gdzie liczba oznacza średnicę znamionową rury w milimetrach i jest zaokrągleniem do liczby całkowitej średnicy zewnętrznej rury.