Pompy ciepła

Wyznaczanie współczynnika efektywności energetycznej cz.2

Obliczanie COP za pomocą wykresu entalpia – ciśnienie.
Wykres bardziej czytelnej dla potrzeby wyznaczenia współczynnika efektywności energetycznej (COP). Usunięto linie temperatur, pozostawiając tylko linie entalpii właściwej.

Podzielenie uzysku entalpii od dolnego źródła przez zysk entalpii od sprężarki da w konsekwencji szukany współczynnik efektywności energetycznej:

To niestety jeszcze nie jest ten współczynnik, o który nam chodzi. Na razie otrzymaliśmy COP dla chłodzenia. A nam chodzi o to, aby współczynnik efektywności odnieść do mocy grzewczej pompy ciepła i mocy elektrycznej potrzebnej do jej napędu. Czyli potrzebujemy jeszcze wyznaczyć wielkość mocy elektrycznej dla sprężarki. Zakładamy teraz, że mamy do czynienia ze sprężarką napędzaną silnikiem prądu trójfazowego. Do tego celu wystarczy zmierzyć prąd jednej fazy sprężarki i obliczyć moc, korzystając z poniższej zależności:Załóżmy, że wartość zmierzonego prądu wynosi 6,2 A, zatem po podstawieniu do równania otrzymamy moc:Jeśli moc sprężarki wynosi 3,9 kW, a COP chłodniczy ma wielkość 5,67, to znaczy że moc chłodnicza wynosi 3,9 kW • 5,67= 22,11 kW. Jak wiadomo moc grzewcza pompy ciepła jest sumą mocy chłodniczej i mocy elektrycznej, czyli w tym konkretnym przypadku otrzymamy moc grzewczą 22,11 kW + 3,9 kW = = 26,01 kW. Stąd bez trudu obliczamy COP pompy ciepła, bo tak jak już mówiono jest on stosunkiem mocy grzewczej do mocy elektrycznej, czyli:Strasznie się namęczyliśmy aby przy okazji udowodnić, że COP dla klimatyzatora jest dokładnie o jeden mniejszy niż COP dla pompy ciepła. No, ale na słowo nikt by nie uwierzył.