Instalacje elektryczne

Przybory instalacyjne

Przybory instalacyjne służą do przyłączania odbiorników i sterowania nimi przede wszystkim w instalacjach elektrycznych odbiorczych w pomieszczeniach mieszkalnych i niemieszkalnych (nie przemysłowych).

Łączniki wtyczkowe

Łączniki wtyczkowe służą do przyłączania do sieci elektroenergetycznej odbiorników-niewielkiej mocy. Należą do nich gniazda wtyczkowe, wtyczki i wtyki.

Gniazda wtyczkowe wykonuje się jako podtynkowe, natynkowe, przylistwowe natynkowo-wtynkowe i przypodłogowe natynkowo-wtynkowe. Mogą być gniazda stale i przenośne, dwubiegunowe i trójbiegunowe, ze stykiem ochronnym lub bez, z łącznikiem warstwowym, bezpiecznikami instalacyjnymi, wyłącznikami nadmiarowymi, w wykonaniu zwykłym, bryzgoodporne lub wodoodporne.

Wtyczki mogą być dwu- lub trójbiegunowe, z zaciskiem ochronnym lub bez, wykonane z tłoczywa termoutwardzalnego lub w obudowie metalowej, wodoodporne, bryzgoodporne lub w wykonaniu zwykłym.

Wtyczki i gniazda wtyczkowe buduje się w Polsce na napięcie znamionowe 250, 400 i 500 V. Prądy znamionowe gniazd są równe: 10, 16, 32 i 63 A; a prądy znamionowe wtyczek: 6, 10, 16, 32 i 63 A [82],

Wtyki są przeznaczone tylko do urządzeń grzejnych np. kuchenek elektrycznych, żelazek, czajników. Zbudowane są one na napięcie 250 V i prąd 10 A.

Łączniki klawiszowe

W zależności od budowy i sposobu montażu dzielimy je na:
—   natynkowe,
—    podtynkowe,
—    natynkowo-wtynkowe szczękowe, do nabudowania.

W zależności od liczby biegunów i programu łączeń mogą być jednobiegunowe, dwubiegunowe, grupowe („hotelowe”), szeregowe („świecznikowe”) lub „schodowe” (załączanie i wyłączanie obwodu z dwu różnych miejsc). Mogą to być łączniki do wbudowania w puszkę, do mocowania do podłoża lub do nadbudowania na przewody lub urządzenia powszechnego użytku. Są one produkowane na napięcie 250 V i prądy 1, 2, 4, 6 i 10 A w zależności od budowy mechanizmu napędowego.

Łączniki warstwowe

Do grupy tej należą łączniki o prądzie znamionowym 10 i 25 A oraz napięciu znamionowym 250 i 400 V. Są to łączniki pokrętne o napędzie ręcznym, produkowane jako szczękowe i krzywkowe. Są budowane w wykonaniu dostosowanym do wbudowania w korpusy różnych urządzeń lub w skrzynki żeliwne i blaszane do mocowania na tablicach metalowych i izolacyjnych oraz na ścianach w instalacjach wykonanych z wykorzystaniem rur instalacyjnych lub przewodów kabelkowych.
Do grupy przyborów instalacyjnych należą jeszcze poza wymienionymi dotychczas, oprawki do lamp elektrycznych, wyłączniki samoczynne schodowe i zegary przełączające. Ograniczymy się tylko do ich wymienienia.