Wiadomości

PRZEDSIĘBIORSTWA SIECIOWE A ZASZŁOŚCI INWESTYCYJNE I ROSZCZENIA WŁAŚCICIELI

PROGRAM SZKOLENIA (9.00 – 16.15)

1. Przedstawienie katalogu roszczeń wysuwanych przez właścicieli nieruchomości w stosunku do przedsiębiorstwa

2. Wpływ okresu, w którym realizowano inwestycję na kwestię zasadności poszczególnych żądań właścicieli gruntów

3. Rozważenie różnorodnych wariantów postępowania przedsiębiorstwa w przypadku otrzymania wezwania przedsądowego do spełnienia żądań właściciela nieruchomości

4. Prowadzenie procesu negocjacyjnego z osobami wysuwającymi roszczenia

5. Praktyczne przygotowanie przedsiębiorstwa do właściwej oceny poszczególnych żądań właścicieli gruntów

6. Problematyka związana z uzyskiwaniem tytułu prawnego do posadowionych już urządzeń na cudzym gruncie (zaszłości) poprzez zasiedzenie służebności

7. Analiza poszczególnych praktycznych przykładów żądań wysuwanych przez właścicieli gruntów

8. Konsekwencje prawno – ekonomiczne dla przedsiębiorstwa związane z zaniechaniem lub niewłaściwym podejściem do uregulowania tytułów prawnych do korzystania z cudzych gruntów, na których usytuowano urządzenie energetyczne, gazowe, wodociągowe itp.

9. Analiza najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych odnosząca się do roszczeń właścicieli nieruchomości

PROWADZĄCY – SĘDZIA SĄDU APELACYJNEGO W SZCZECINIE

cena:

790 zł + VAT przy zgłoszeniu do 23 listopada 2012 r.

990 zł + VAT przy zgłoszeniu po 23 listopada 2012 r.

 

RABAT 5% przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

 

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat szkolenia prosimy o kontakt:

tel.: (22) 750 25 93

e-mail: biuro@progressgroup.pl