Budownictwo

Projektowanie pieca kaflowego cz.3

Ze względu na niebezpieczeństwo zatrucia zjawisko takie musi być wykluczone. Z tego względu nakazuje się wykonanie w takim pomieszczeniu niemożliwego do zamknięcia dopływu powietrza. Może być nim prowadzący bezpośrednio na zewnątrz kanał powietrzny lub kanał skierowany do kotłowni wyposażonej w przymusowa wentylację. W przypadku pieca fundamentowego wystarczy jeżeli drzwi w domu nie przylegają całym obwodem do ościeżnic.

W wyniku tego w całym domu może wyrównać się ciśnienie powietrza. Ponieważ piec fundamentowy w czasie opalania zużywa powietrze tylko przez około 1 godzinę, wystarczy dla niego to najprostsze rozwiązanie. Jednak i w tej sprawie należy zasięgnąć rady miejscowego mistrza kominiarskiego, gdyż musi on sprawdzić to przy odbiorze pieca. Po wyjaśnieniu wszystkich punktów ważnych dla opracowania projektu i zdecydowania się na określony typ pieca kaflowego, możemy swoją wizję pieca przenieść na papier. Im bardziej szczegółowo wykonamy tę pracę, tym łatwiejsze będzie postawienie pieca i dokładniejsze będą zamówienia materiałów.

Ponieważ wiele niezbędnych części do pieca kaflowego można nabyć tylko u mistrza zduńskiego, pozwólmy mu wnieść swój wkład również do prac projektowych. Gdy potem piec będzie funkcjonował optymalnie i nie obciążał środowiska bardziej, niż jest to bezwarunkowo niezbędne, okaże się to naszym dobrym wkładem w ochronę natury. Przy wykonaniu rzutu poziomego pieca będziemy widzieli, w jakim obszarze musimy odpowiednio przygotować podłogę.

Piec kaflowy nie może być w żadnym wypadku ustawiony na betonie nie związanym z podłożem. Mogłoby to doprowadzić do sprasowania izolacji i powstania mostka dźwiękowego.

Obszar, w którym ma stanąć piec, musi być więc oddzielony od podłogi pomieszczenia. Podłoga pod piecem można wybrać i piec ustawić na wyłożonej płytkami podłogowymi płycie betonowej. Inną możliwością jest osadzenie na cokole betonowym.
Ten cokół musi być jednak oddzielony szczeliną dylatacyjną – przebiegająca poza obszarem pieca – od podłogi pomieszczenia.
W nowym budownictwie nie ma pod tym względem żadnych problemów. Jeżeli ułożona jest już warstwa jastrychu nie związana z podłożem, należy go albo wyciąć, albo piec ustawić na oczepach.

W tym celu. w zależności od wielkości i kształtu pieca, należy wykonać w betonie kilka otworów, osadzić kołki w znajdującym się pod nimi betonie i ułożyć na nich oczepy betonowe.

Piec stoi więc wtedy na tych oczepach. Pieca kaflowego nie wolno ustawiać na podłodze, w której zainstalowane jest ogrzewanie podłogowe.
W tym przypadku musimy bardzo ostrożnie wykonać otwory w jastrychu, tak aby nie uszkodzić żadnej rury grzejnej i ustawić piec na oczepach.
Gdy położona jest podłoga drewniana lub podobna do niej wykładzina, musimy wykonać fundament betonowy o grubości co najmniej 50 cm.
Pod fundament betonowy należy położyć papę dachową, folię PCV lub podobny materiał. Powinniśmy koniecznie zaznaczyć położenie belek, aby tak osadzić cokół pieca, by jego ciężar w możliwie największym stopniu leżał na belkach, a nie pomiędzy nimi. W razie wątpliwości powinniśmy zlecić wykonanie pomiarów nośności podłogi.
Oszczędność w złym miejscu może nas wiele kosztować.