Wiadomości

KORYTARZE PRZESYŁOWE I SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU – NAJNOWSZE REGULACJE PRAWNE

PROGRAM SZKOLENIA (9.00 – 16.15)

1. Przedstawienie najnowszych, podstawowych założeń projektu do ustawy o korytarzach przesyłowych

2. Odniesienie zapisów projektu ustawy o korytarzach przesyłowych do już obecnie istniejących
i obowiązujących regulacji

3. Różnorodne możliwości wykorzystania instytucji służebności przesyłu

4. Konsekwencje związane z ustanowieniem służebności

5. Problematyka związana z wyrażaniem przez właścicieli nieruchomości zgody na ustanowienie służebności przesyłu przed rozpoczęciem inwestycji, a następnie cofnięcie zgody w trakcie realizacji procesu inwestycyjnego

6. Kontrowersje związane z ewentualną możliwością przedawnienia się roszczenia o ustanowienie służebności przesyłu

7. Praktyczne aspekty w ujęciu warsztatowym poszczególnych zapisów służebności przesyłu

8. Charakterystyka różnorodnych metod i argumentacji w negocjacji wysokości wynagrodzenia za ustanowienie służebności prowadzonej pomiędzy przedsiębiorstwem a właścicielem gruntu

9. Problematyka związana z ustaleniem realnej wysokości należnego wynagrodzenia

10. Praktyczne wskazówki ułatwiające szybkie i skuteczne ustanowienie służebności przesyłu w drodze przymusowego postępowania sądowego

11. Prowadzenie inwestycji liniowej przy nieuregulowanym stanie prawnym nieruchomości

12. Analiza najnowszego orzecznictwa Prezesa URE, SOKiK, SN oraz sądów cywilnych pod kątem potrzeb przedsiębiorstwa

PROWADZĄCY – SĘDZIA SĄDU APELACYJNEGO W SZCZECINIE

cena:

790 zł + VAT przy zgłoszeniu do 16 listopada 2012 r.

990 zł + VAT przy zgłoszeniu po 16 listopada 2012 r.

 

RABAT 5% przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat szkolenia prosimy o kontakt:

tel.: (22) 750 25 93

e-mail: biuro@progressgroup.pl

http://www.progressgroup.pl/content/view/250/1/