Budownictwo

Jak zbudować piec kaflowy – fundamentowy? cz.1

Samodzielne obliczenie i postawienie pieca kaflowego jest z pewnością zadaniem nie dla każdego. Trzeba dysponować niezłą porcją wiedzy fachowej, aby prawidłowo obliczyć komorę spalania oraz wznoszące się, opadające I leżące poziomo kanały dymowe. Ponieważ nawet dla wielu zakładów zduńskich temat pieców kaflowych jest dość delikatną sprawą, na pewno nie będzie plamą na naszym honorze sięgnięcie po gotowy zestaw budowlany. Musimy zwrócić uwagę, czy jest on prawidłowo obliczony. Im większa jest widoczna powierzchnia pieca kaflowego, tym większy jest udział promieniowania przy oddawaniu ciepła. W komorze spalania tego pieca temperatura wzrasta do poziomu przekraczającego 1000°C. Przy takich obciążeniach termicznych materiały budowlane nie tylko muszą cechować się wysoką jakością, lecz także powinny być odpowiednio połączone ze sobą. Przy nagrzewaniu kształtki szamotowe się wydłużają, przy ochładzaniu ponownie kurczą. W piecach o budowie dwu-powłokowej większe wydłużenia wewnętrznych kształtek szamotowych nie przenoszą się na powłokę zewnętrzną. Dzięki temu w znacznym stopniu wyeliminowane jest niebezpieczeństwo tworzenia się rys na powierzchni zewnętrznej pieca. Pęknięcia włoskowate możemy po prostu zamalować. Musimy sprawdzić jakość oferowanych materiałów. Im dokładniejsza jest opracowana przez producenta instrukcja budowy i im dokładniej pod względem wymiarowym przygotowane są elementy szamotowe, tym łatwiej przebiega praca. Obliczenie pieca fundamentowego powinniśmy otrzymać do ręki, obyśmy mogli zapewnić i sprawdzić wszystkie wartości.

Opisany dalej system pieca fundamentowego stosowany jest również przez wiele zakładów rzemieślniczych. Dzięki przejrzystym planom ułożenia każdej warstwy kształtek szamotowych i dobrze zrozumiałej instrukcji budowy mamy pewność, że piec będzie dobrze funkcjonował i osiągnie długi okres użytkowania.