Pompy ciepła

Gromadzimy materiały

Gromadzimy materiały

Przed przystąpieniem do montażu pompy należy zgromadzić potrzebne elementy. W innym artykule znajduje się tabela z ich dokładnym opisem. Informacje te są wystarczające do odszukania dystrybutora i zakupu. Generalnie mamy cztery grupy materiałów: Pierwsze to elementy układu chłodniczego, czyli wymienniki, sprężarka, zawór rozprężny, filtr i wziernik. Te można kupić samemu lub też umieścić je w zleceniu dla zakładu, który ten obwód będzie wykonywać. Z pewnością nic kupimy też sami czynnika chłodniczego potrzebnego do napełnienia układu, bowiem będzie potrzebne nam około 2 kg, więc po co nam cała butla.

Elementy układu regulacji i zasilania w energię elektryczną stanowiące grupę trzecią, można nabyć w każdej większej hurtowni elektrycznej. Grupę czwartą stanowią: izolacja termiczna, materiał na podstawę i obudowę pompy oraz rury miedziane służące do połączeń poszczególnych modułów pompy. Średnice tych rur są narzucone przez króćce wylotowe zastosowanych wymienników i sprężarki, dlatego trudno by było w tej chwili podać dokładne wymiary. Całość powinna być dokładnie sprawdzona ze świadomością, że jakości do końca sprawdzić nie sposób, jakość trzeba uzyskać.