Ogrzewanie

Wytwarzanie dostatecznej ilości energii

Wytwarzanie dostatecznej ilości energii należy do najbardziej istotnych problemów naszych czasów, gdyż jej zużycie gwałtownie wzrasta. Tylko w okresie ostatnich 80 lat XX wieku zużycie energii przez jednego mieszkańca Ziemi wzrosło ponad 4—krotnie. Wzrost ten musi nieuchronnie trwać nadal, aby …

Instalacje elektryczne

Sposoby układania przewodów i kabli cz.3

W budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym w zależności od technologii wykonania budynku przewody mogą być układane w rurach z PCV pod tynkiem, w listwach elektroinstalacyjnych, w tynku lub na wierzchu (przewody wielożyłowe), a nawet niekiedy spotyka się fragmenty instalacji zatapianej.

Układanie kabli …

Instalacje elektryczne

Sposoby układania przewodów i kabli cz.2

Układanie przewodów w tynku stosuje się przede wszystkim w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym (szkoły, szpitale, kina, teatry, pomieszczenia biurowe itp.). Instalacje wtynkowe stosuje się również w zakładach przemysłowych, lecz przeważnie w obiektach nieprodukcyjnych.

Układanie przewodów podpodłogowych umożliwia przyłączanie urządzeń do …

Instalacje elektryczne

Sposoby układania przewodów i kabli cz.1

Obowiązujące w kraju przepisy nie precyzują w sposób jednoznaczny, w jaki sposób w danych warunkach powinna być wykonana instalacja elektryczna. Należy w każdym przypadku ustalić prawidłowy sposób wykonania instalacji, dostosowując się do aktualnych możliwości materiałowych.

Wybierając sposób ułożenia przewodów i …