Prognoza kosztów zakupu energii

Po przesłaniu do nas kliku podstawowych danych zawartych w umowie z dostawcą energii oraz z faktur z ostatnich 12 miesięcy za pomocą aplikacji on-line system portalu dokona dla Państwa zestawienia tych danych z prognozowanymi cenami prądu. Wynikiem będzie zestawienie pokazujące Państwu koszty zakupu energii elektrycznej w kolejnych miesiącach po prognozowanych cenach rynkowych. Moduł uwzględnia także dane przesyłane do bazy automatycznie poprzez urządzenie inteligentnego pomiaru czasu. Zaprezentowane zostaną także koszty energii elektrycznej, jakie będą ponoszone, zgodnie z obowiązującymi stawkami oraz z warunkami Państwa umowy z dostawcą prądu.