Koszty urządzeń

Koszty urządzeń

Jedno z narzędzi asystenta portalu umożliwiające Państwu oszacowanie poziomu zużycia energii elektrycznej oraz jego kosztów przez aktualnie używane lub planowane do zakupu urządzenie. Aby poznać dzienne, miesięczne lub roczne szacunki zużycia energii elektrycznej wystarczy wypełnić pola prostego formularza. Ze swojej strony, na podstawie prognoz cen energii dodatkowo podamy Państwu szacunkowe koszty pobranej przez urządzenie energii.