Miesiąc: Kwiecień 2016

Ogrzewanie

Współpraca podgrzewacza pojemnościowego z kotłem cz.2

Schemat podłączenia podgrzewaczy c.w.u. w układzie równoległym.

Układ równoległy nadaje się głównie do instalacji, w której występują pobory ciepłej wody charakteryzujące się dużą wydajnością w krótkim czasie (zapotrzebowanie, maksymalne), jak. np. sale gimnastyczne, zakłady pracy funkcjonujące w systemie zmianowym, baseny. …

Ogrzewanie

Współpraca podgrzewacza pojemnościowego z kotłem cz.1

W budownictwie mieszkaniowym wskazane jest stosowanie podgrzewaczy pojemnościowych ogrzewanych pośrednio za pomocą wody grzewczej z kotła. Porównanie różnych wariantów systemów zaopatrzenia w c.w.u. (podgrzewacz pojemnościowy w każdym mieszkaniu, zbiorczy podgrzewacz ogrzewany bezpośrednio, podgrzewacz ogrzewany wodą z kotła, podgrzewacze przepływowe) wskazuje, …

Ogrzewanie

Podgrzewacze pojemnościowe -bojlery cz.2

Anody ograniczające skutki korozji mogą być czynne lub bierne, j Anoda czynna jest to anoda magnezowa w kształcie pręta. Występująca między anodą a ściankami zbiornika różnica potencjałów elektrycznych powoduje przepływ ładunków elektrycznych i wypełnienie tlenkiem magnezu uszkodzeń w ściance podgrzewacza. …

Ogrzewanie

Podgrzewacze pojemnościowe -bojlery cz.1

Podgrzewacze pojemnościowe (tzw. bojlery) są to zbiorniki, w których zgromadzona objętość wody jest ogrzewana przez kilkadziesiąt minut, a potem magazynowana i utrzymywana w określonej temperaturze. Pozwala to na wykorzystanie jej w momencie, gdy wystąpi zapotrzebowanie na c.w.u.

Zalety i wady …